W latach 1970-1975 studiował malarstwo w pracowni prof. Tadeusza Dominika i tkaninę artystyczną w pracowni prof. Wojciecha Sadleya na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od roku 1975 do 2009 roku był dydaktykiem macierzystego Wydziału, gdzie prowadził mistrzowską Pracownię Sztuki Włókna. W roku 1992 stworzył Pracownię Tkaniny Artystycznej na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie, którą prowadził do 2014 roku. W latach 2003-2010 kierował Magisterską Pracownią Artystyczną, prowadził również Seminarium Magisterskie na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od roku 2010 do 2014 współpracował z Uniwersytetem Muzycznym w Warszawie. Od 2009 roku pracuje na Wydziale Sztuki Mediów ASP w Warszawie, gdzie stworzył i prowadzi Pracownię Słowo – Obraz – Znak – Znaczenie. W roku 1998 otrzymał tytuł profesora sztuk plastycznych. W latach 1990-1993 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Malarstwa. W roku 1993 został wybrany prorektorem ASP w Warszawie i pełnił tę funkcję przez dwie kadencje do roku 1999. W kadencji 2002-2005 pełnił funkcję dziekana Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie. Od 1999 roku przez dziesięć kolejnych lat był Rzecznikiem Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego.