Urodziła się w 1986 roku. w Warszawie. Jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz studiów podyplomowych w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk; studiowała również w Accademia di Belle Arti w Wenecji. Doktorantka w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Kochanowskiego w Kielcach. Wyróżniającą cechą jej twórczości jest łączenie teoretycznej refleksji i autorskich tekstów z działaniami z zakresu sztuk wizualnych. Praktykę artystyczną łączy z badaniami nad historią sztuki i kultury czego efektem są różnorodne formy aktywności twórczej. Zajmuje się malarstwem, sztuką w przestrzeni publicznej, ilustracją. Kuratorka i producentka wydarzeń kulturalnych: wystaw plastycznych, spektakli teatralnych, koncertów; projektantka przestrzeni ekspozycyjnych, animatorka kultury, autorka opracowań teoretycznych na temat opieki konserwatorsko-kuratoryjnej sztuki współczesnej.