Grafik, malarz, autor obiektów i instalacji (ur. 1983 r.). W 2008 r. ukończył studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

W latach 2008-12 kolejno pracownik w Katedrze Sztuki Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej i w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jest laureatem Nagrody Imienia Tadeusza Kulisiewicza w 2009 r. W 2010 roku otrzymał od Prezydenta Miasta Białystok stypendium dla Młodych Twórców zajmujących się działalnością artystyczną. W 2012 roku pełnił funkcję instruktora terapii zajęciowej w Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi. Prowadził zajęcia artystyczne z osobami niepełnosprawnymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Był koordynatorem wydarzeń kulturalnych: 2012-13 współtworzył artystyczną przestrzeń laboratoryjną Dzika6na79, w 2014 brał udział w tworzeniu się przestrzeni artystycznej Neurony Lustrzane. Od 2015 student studiów doktoranckich na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Członek grupy artystycznej Młodzi Sztuką, warszawskiego okręgu ZPAP. Prace prezentowane na wielu wystawach, m.in. IMPRINT‘2011 Międzynarodowe Triennale Sztuk Graficznych im. Tadeusza Kulisiewicza, Zamek Królewski w Warszawie (2011), Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej, Kraków (2012), Międzynarodowe Centrum Sztuk Graficznych – Galeria Centrum, Oblicza Wolności – Grafika polska XX i XXI wieku, Kraków (2014).