Absolwent ASP Warszawa i Kunstakademie Dusseldorf. Obecnie profesor na Wydziale Grafiki ASP Warszawa, gdzie prowadzi Pracownię Malarstwa. Praktykuje malarstwo, rysunek, instalację, fotografię przetworzoną i film. Autor blisko setki wystaw indywidualnych oraz licznych publikacji z pogranicza teorii i krytyki sztuki, w tym 5 książek. Współzałożyciel Forum Nowych Autonomii Sztuk (forumnowychautonomiisztuk.blog.pl).