Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, na wydziale malarstwa i rzeźby. Stylistka-Projektantka Ubioru. Laureatka konkursów plastycznych oraz dla Młodych Projektantów. Autorka kilku wystaw indywidualnych a także uczestniczka zbiorowych. Jej prace znajdują się w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.
W swoim malarstwie pełnym niedopowiedzeń i sugestii do rozważenia przez widza, Sabina Maria Grzyb za pomocą różnych motywów, stara się zobrazować swe przemyślenia, odczucia i wątpliwości. Malarstwo to, przepełnione jest metaforami i znaczeniami, a także pewną dozą melancholii -odnosi się do ludzkiej egzystencji. Artystkę tę można nazwać twórczynią onirycznych pejzaży fantastycznych. W sztuce Sabiny Marii istotny jest związek z naturą, wyobraźnią, snem ale i dystansem wobec siebie-autoironią ,sposobem wypowiadania się opartym na zamierzonej niezgodności -pojawiającej się poprzez tytuły prac min.:”Romeo i Żulia”,”Fortuna”,”Nastroje”.Jest to twórczość nie pozbawiona elementu zabawy co jest wartością- jak mawiał Jerzy Nowosielski -„sztuka nie udaje się ludziom poważnym, psuja oni każdą zabawę”. Kompozycje malarskie wykonane są zazwyczaj w technice akrylowej i olejnej na płótnie, zdominowane są przez pejzaż marynistyczny ze sztafażem lub relację międzyludzką- jest to rodzaj zadumy nad kondycją ludzką. Przy stosowaniu dyscypliny organizacyjnej płaszczyzny malarskiej obrazu-ograniczonej do kilku elementów, pojawia się zdecydowane i sensualne traktowanie materii malarskiej. Sztuka jest wartością-złożona jak natura ludzka- pozwala stale dostrzegać nowe pojawiające się możliwości. Sabina Maria jest osoba poszukującą. Przy zachwycie pejzażem i ludźmi- pojawiają się na horyzoncie wyobraźni nowe rozwiązania artystyczne-ewoluują w kierunku rozwiązań abstrakcyjnych -„pejzażu czystego”.

Agnieszka Zawisza, malarka, absolwentka Wydziału Malarstwa warszawskiej ASP. Dyplom z Malarstwa u prof. Rajmunda Ziemskiego oraz aneks z Litografii w pracowni prof. Wacława Winieckiego  obroniła w 2000 r. zdobywając wyróżnienie. W 2017 r. ukończyła studia doktoranckie na łódzkiej ASP a tytuł doktora obroniła w 2019. Promotorem pracy była prof. Aleksandra Gieraga. 

W roku 2017 zdobyła pierwszą nagrodę na Międzynarodowym Biennale Malarstwa w Mołdawii. Działa w stowarzyszeniu artystycznym Front Sztuki. Liczne wystawy indywidualne oraz udział w wielu wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą, pokazują stałą aktywność twórczą artystki. Częstym motywem w jej malarstwie jest pejzaż. Fragmenty widzialnego świata, utrwalone na zdjęciach są przełożone na język form i kolorów, rządzących obrazem. Koniecznym dla artystki jest zastosowanie pewnej syntezy, wyzbycie się dosłowności, przełożenie bogactwa natury na bogactwo środków malarskich. Agnieszka Zawisza jest współautorką multimedialnego projektu „Matkopolko”, odnoszącego się do kondycji matki-artystki we współczesnym społeczeństwie. Artystka zajmuje się także pracą dydaktyczną, nauczając na wyższej uczelni artystycznej oraz prowadząc warsztaty.  

www.azawisza.com

instagram: agnieszka_zawisza

Urodzony w 1974 roku w Warszawie. W latach 1996–2001 studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom w roku 2001 w pracowni prof. Mariana Czapli. Aneks z grafiki warsztatowej pod kierunkiem prof. Rafała Strenta. Od 2001 roku zatrudniony na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie. W 2010 roku uzyskał tytuł doktora. Od 2011 roku prowadzi zajęcia z Podstaw Grafiki Warsztatowej. Od października 2013 roku zatrudniony na stanowisku adiunkta. W latach 2016–2018 zatrudniony jako Visiting Professor w School of Art, Architecture and Design na Indiana University w Bloomington, USA.
Jest autorem dwudziestu wystaw indywidualnych w kraju i za granicą oraz uczestnikiem ponad stu wystaw zbiorowych.

W 2018 roku otrzymał Merit Prize na 18th International Print Biennial Exhibit w Tajwanie.

W roku 2017 nagrodzony wyróżnieniem na The 6th NBC Meshtech Tokyo International Screen Print Biennial w Japonii. W tym samym roku otrzymał też Nagrodę Specjalną na 16th Lessedra World Art Print Annual—Mini Print.

W 2015 roku zdobył Grand Prix na 6th Splitgraphic International Graphic Art Biennial in Croatia.

W 2012 roku otrzymał wyróżnienie na 12. Konkursie Graficznym im. Józefa Gielniaka w Jeleniej Górze. W roku 2009 otrzymał stypendium Fundacji Stypendia i Nagrody im. Tadeusza Kulisiewicza w Warszawie.

W roku 2008 zdobył Museums and Collections Services Acquisition Award podczas konkursu Edmonton Print International w Edmonton, w Kanadzie. Kilkakrotnie laureat konkursu „Grafika Warszawska”. Jego prace znajdują się między innymi w zbiorach Uniwersytetu Alberty w Edmonton, Międzynarodowego Biennale Grafiki Guanlan, Narodowego Muzeum Sztuki na Tajwanie oraz Stowarzyszenia Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie.
Jego prace można scharakteryzować jako figuratywne zorientowane w stronę abstrakcji. Podróż, pamięć oraz habitat to tematy dominujące w jego twórczości. Echa odległych wędrówek traktuje na równi z doświadczaniem codzienności, a jego prace nierzadko przybierają kształt pamiętnika. Zafascynowany światem przedmiotów, używa je w swych pracach niemal przypadkowo, niczym w kunstkamerze, kiedy indziej redukuje do znaków.
Zajmuje się artystyczną grafiką warsztatową w klasycznych i współczesnych technikach graficznych. W mniejszym stopniu rysuje, fotografuje i tatuuje.

Urodzony w 1974 w Czersku. W latach 1994 – 1999 studia w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Malarstwa u prof. Rajmunda Ziemskiego aneks z litografii u prof. Władysława Winieckiego. Od 1999 roku związany z macierzystą uczelnią. Profesor sztuk plastycznych, kierownik Katedry Grafiki Warsztatowej, Dziekan Wydziału Grafiki (2012-2016, 2016-2020). Uprawia malarstwo.

Urodzony w 1976 w Słupsku. Studiował na Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2001 uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Wiesława Szamborskiego oraz aneks do dyplomu w Pracowni Sztuki w Przestrzeni Publicznej prof. Mirosława Duchowskiego. Obecnie pracuje w stopniu adiunkta w Pracowni Rysunku prof. Czesława Radzkiego na Wydziale Malarstwa. Był nominowany do Paszportów Polityki, jest laureatem Nagrody Kwartalnika EXIT i stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum ASP w Warszawie i Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Częstochowie. W dorobku ma wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.

Ur. 1955 w Warszawie, gdzie ukończył studia w Akademii Sztuk Pięknych, od 1987 pracuje na macierzystej uczelni, zaczynał jako asystent prof. Jerzego Tchórzewskiego, a potem prowadził pracownię rysunku na Wydziale Grafiki. Obecnie jest profesorem zwyczajnym na Wydziale Sztuki Mediów, gdzie prowadzi autorską Pracownię Koncepcji Artystycznych.

Debiutował w latach 80 twórczością silnie utożsamianą z nurtem Nowej Ekspresji,  jednocześnie ., włączając się w ruch niezależnego życia artystycznego okresu stanu wojennego, unikając jednak tematów doraźnie publicystycznych. W początku lat 80 malował obrazy inspirowane widokami miejskich murów, które stanowiły prawdziwe pole walki społeczeństwa z władzą, a w cyklu Flagi wykorzystywał kolorystykę i dwutorowość flagi polskiej. Patriotyczna i zaangażowana symbolika idzie w tych pracach w parze z dbałością o jakość czysto malarską, jakby w tej sferze artysta szukał źródła siły w obywatelskiej walce, którą przyszło toczyć w tych latach. Ten poważny ton dźwięczy w malarstwie Ratajskiego niezależnie od stylistyki jego prac w kolejnych etapach twórczości (…)

Na przełomie lat 80 i 90 stopniowo ograniczał narrację i symbolikę na rzecz tajemniczych abstrakcyjnych form, w 1993 zaczął konstruować instalacje malarskie złożone z ogromnych  monochromatycznych płócien.” – (Maryla Sitkowska, Słownik Malarzy Polskich, Arkady,2001). Obecnie, pozostając wierny ekspresyjnemu podejściu, coraz bardziej skłania się ku formom abstrakcyjnym, wzmacniając jednocześnie grę kolorystyczną.   Zróżnicowaną twórczość malarską prezentował na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych m.in. w pokazach polskiej sztuki za granicą (m.in. w Paryżu, Berlinie, Madrycie, Salamance, Lipsku, Budapeszcie, Wiedniu, Cagnes sur Mer, Stambule, Moskwie, Lwowie, Ankarze, Buenos Aires.)

Jego prace znajdują się w zbiorach muzealnych oraz prywatnych w kraju i za granicą.

Urodziła się i mieszka w Warszawie. Absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem rektorskim. Laureatka Nagrody Dyplom 2005, ufundowanej przez Wojewodę Mazowieckiego z inicjatywy Prof. Józefa Szajny i Galerii Studio. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2006 rok), Mazowieckiego Stypendium Doktoranckiego (2009 rok) oraz programu Młoda Polska (2012 rok). Adiunkt na Wydziale Sztuki Mediów, Akademii Sztuki Pieknych w Warszawie. Zajmuje się malarstwem figuratywnym i abstrakcyjnym, tworzeniem form przestrzennych i koncertów multimedialnych.

Wybrane wystawy i działania multimedialne:
– Wrzesień 2018: zbiorowa wystawa malarstwa „Concrete, Discourse, Complexity“, Galeria XS, Kielce
– Marzec 2018: indywidualna wystawa malarstwa „Zmagania“, Galeria pod Arkadami, Łomża
– Listopad 2017: wizualizacje – koncert „Mity“, Uniwersytet Muzyczny F. Chopina, Warszawa
– Listopad 2016: wizualizacje – monodram taneczny „Zocha“ Aleksandry Dziurosz, Międzynarodowy Festiwal Tańca Współczesnego Warsaw Dance Days/05, Mazowiecki Instytut Kultury, Warszawa
– Kwiecień 2016: wizualizacje – utwór audiowizualny „Impresje lapidarne“ autorstwa Pauli Jaszczyk i Alicji Gronau, Uniwersytet Muzyczny F. Chopina, Warszawa
– Luty 2014: zbiorowa wystawa „ Inna Formuła Obrazu / struktura, przestrzeń, materiał, kolor“ – Pracownia Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych prof. Jacka Dyrzyńskiego, studenckie prace z lat 1985–2011, Salon Akademii, Warszawa
– Styczeń 2014: wystawa multimedialnych form przestrzennych „Dźwięki/Kolory, Kształty/Emocje“, Galeria Studio, Warszawa
– Grudzień 2013: imprescja audiowizualna – „Błękitne, Kobaltowe, Lazurowe“ (Anna Ignatowicz-Glińska, Paula Jaszczyk) Laboratorium CSW, Warszawa
– Marzec 2013: wizualizacje – koncert multimedialny, „Oglądanie Dźwiękiem, Słuchanie Ruchem, Granie Obrazem“ (Anna Ignatowicz-Glińska, Alicja Gronau, Paula Jaszczyk i Magdalena Wajzner) Mazowieckie Centrum Kultury, Warszawa
– Marzec 2012: wystawa malarstwa „Meandry“, Galeria Mostra, Warszawa
– Marzec 2011: wystawa malarstwa „ Do 2“, Galeria Wystawa, Warszawa
– Październik 2010: wystawa multimedialnych form przestrzennych „Inwencja C – Color“ – Galeria 2.0, Warszawa
– Listopad 2010: wystawa malarstwa „5 lat PO“, Galeria Zapiecek, Warszawa

Urodzony w 1981 w Warszawie. Artysta, malarz, posługujący się również fotografią i filmem, tworzy instalacje przestrzenne i dźwiękowe.

Studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 2000-2005. Dyplom w Pracowni Malarstwa prof.Wiesława Szamborskiego.
W latach 2006-2008 studia w Dutch Art Institute w Enschede, Holandia. Dwukrotny stypendysta Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Adiunkt na Wydziale Malarstwa ASP
w Warszawie.

Wybrane wystawy indywidualne:

„Maciek Duchowski. Malarstwo”, Galeria Sztuki w Legnicy, 2007
„Low-Fi”, Galeria Promocyjna, Warszawa, 2010
„Zakłócenia”, Galeria Działań, Warszawa, 2011
„Zakłócenia vol.2”, Galeria 2.0, Warszawa, 2012
„ON(…)OFF”, BWA Zielona Góra, 2012
„Noisecolours”, Galeria Wozownia, Toruń, 2012
„Trio”, Galeria XX1, Warszawa, 2014
”Band”, Galeria Wystawa, Warszawa, 2016

www.maciekduchowski.com

Elwira Sztetner ukończyła studia na Wydziale Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2006). Zrealizowała dyplom z malarstwa oraz aneks z tkaniny artystycznej i rysunku. Od 2010 do 2015 pracowała w charakterze asystenta na w Pracowni Tkaniny Artystycznej na Wydziale Malarstwa. Obecnie jest asystentem Profesora ASP Tomasza Milanowskiego w Pracowni Rysunku na Wydziale Malarstwa.

Malarz, dydaktyk. W latach 1976-81 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Pracuje jako profesor zwyczajny w Instytucie Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie, kierując Zakładem Malarstwa. Autor kilkudziesięciu wystaw indywidualnych i ponad dwustu zbiorowych. Jego prace znajdują się w kolekcjach instytucjonalnych m.in.: Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu, Galerii 72 w Chełmie, Centrum Sztuki Studio w Warszawie, Museum Modern Art Hunfeld w Niemczech.