Galeria Bardzo Biała powstała w 2012 roku w siedzibie Fundacji Polsko – Ormiańskiej przy ul. Wspólnej 61. Zajmujemy się głównie działalnością wystawienniczą, promując artystów tworzących w obszarze różnych gatunków sztuki współczesnej. W ciągu ostatnich lat prace w Bardzo Białej wystawiali artyści takiej klasy jak: Stanisław Baj, Tomasz Milanowski, Barbara Łuczkowiak czy Tigran Khachatryan. Jednym z istotnych aspektów naszej działalności jest nierozerwalna przynależność do Fundacji Polsko-Ormiańskiej w Warszawie, której tworem jesteśmy. Otwarci na możliwości nawiązania wszelkich relacji partnerskich, po więcej informacji zapraszamy na office@bardzobiala.eu oraz na https://www.facebook.com/GaleriaBardzoBiala/