Galeria Bardzo Biała
ul. Wspólna 61/107
00-687 Warszawa
+48 511 227 777

office@bardzobiala.eu

Galeria czynna
poniedziałek – piątek
10:00-18:00

 

ul. Wspólna 61/107
00-687 Warszawa
tel. +48 511 227 777


Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne. Istnieje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.Urz. UE L 119. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony danych osobowych przez Galerię prosimy pisać na adres: <mailto:rodo@bardzobiala.eu>rodo@bardzobiala.eu