Barbara Łuczkowiak Dyplom z malarstwa na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studia podyplomowe podjęła w 1980 roku na Wydziale Malarstwa w Katedrze Tkaniny w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni prof. Wojciecha Sadleya, gdzie obecnie prowadzi Pracownię Tkaniny Eksperymentalnej. W 2012 otrzymała nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego. W latach 2012–2013 była kierownikiem Katedry Tkaniny na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Uprawia malarstwo i tkaninę. Jest autorką kilkunastu wystaw indywidualnych i kilkudziesięciu zbiorowych w kraju i za granicą. Stypendystka Galerii Birhenhof w Neumünster.