Robert Jaworski stworzył serię prac, które prowadzą podążającego ich śladem odbiorcę do pojęciowego i percepcyjnego rozdroża. Jak je nazwać – i jak na nie patrzeć? Przyglądać się im jak przedmiotom, których chciałoby się dotknąć? Czy też jak obrazom, które zatrzymują wzrok widza na swojej powierzchni? A może jak szczególnym stanom skupienia materii malarskiej, które tworzą pewne topografie, wykraczające poza ramy obrazu?
wernisaż 25.04.2018 godz. 19.00 – 22.00
wystawa 26.04 – 17.05.2018 godz. 12.00 – 17.00