Magda Magdziarz (ur.08.05.1987 w Warszwie) jest studentką Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Studiowała malarstwo w latach 2007 -2013. Jej dyplom “Obserwator” powstał w pracowni malarstwa prof. Jarosława Modzelewskiego oraz pracowni tkaniny artystycznej prof. Doroty Grynczel.

Galeria Bardzo Biała udostępniła swoje wnętrza Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na prezentację i obronę dyplomu Magdy Magdziarz z Wydziału Malarstwa. Dyplomantka uzyskała dyplom z malarstwa pod kierunkiem prof. Jarosława Modzelewskiego, uzupełniony aneksem z tkaniny artystycznej w pracowni prof. Doroty Grynczel, oraz teoretyczną pracą dyplomową, napisaną pod kierunkiem dr Katarzyny Kasi.