STRUKTURY HOMOLOGICZNE to projekt zrealizowany w ramach pracy doktorskiej. Tytuł został zaczerpnięty z dziedziny anatomii porównawczej. W nauce struktury homologiczne, narządy homologiczne oznaczają wspólne pochodzenie i podobieństwo organów lub ich części. Jeśli organy różnych gatunków mają wspólną genezę i podobną budowę, można zakładać, że ich funkcje są również podobne. Powołując się na analogie w anatomii mózgów wszystkich ssaków chcę zwrócić uwagę na podobieństwa w sferze doznań. Jeśli jakieś zwierzę odczuwa podobnie jak my, potrafi doznawać przyjemności i cierpienia, posiada pragnienia i potrzeby, jeśli jest świadome i samoświadome, nie można go traktować instrumentalnie.