Wystawy

Ewa Prończuk Kuziak, Katarzyna Artymowska "ta - da faux pas"

Ta da  faux pas to symbol spójności w niespójności. To mrugnięcie oka do procesu twórczego, aktu projektowania i do samego dzieła. Artystki zaprezentują prace ukazujące przenikanie się różnych dziedzin sztuki, od malarstwa poprzez przestrzenny kolaż i modę. Zachowują równowagę między abstrakcją a rzeczywistością, rozpadem a rozedrganiem. W ich twórczości materia jest swobodna, różnorodna i stopniowo zaczyna ulegać porządkowaniu, a przestrzenność koloru i nastrój posiadają dla nich znaczenie pierwszorzędne.

Maja Kitajewska | pod skórą

W swoich wcześniejszych pracach kierowałam uwagę na zjawiska świata zewnętrznego. Teraz zwróciłam ją na mechanizmy, które nas bronią przed nim i umożliwiają przystosowywanie się - takie jak tytułowa "skóra", która jest symboliczną granicą i jednocześnie pomostem. Skóra łączy ze światem, zarazem nas przed nim chroniąc. Tak też ten dualizm przejawia się w formie prac. Z jednej strony migoczące powierzchnie obrazów zachęcająco pobudzają naszą percepcję, odnosząc się do potrzeb jak i pragnień - filarów egzystencji.

O SZTUCE PAWŁA MATYSZEWSKIEGO PISZE PROF. STANISŁAW ANDRZEJEWSKI

O sztuce Pawła Matyszewskiego.

Rygory kulturowe narzucają nam wszystkim mechanizmy zachowań, od obywatelskich po najbardziej personalne, intymne. Intelekt Artysty Pawła Matyszewskiego wykazuje posiadaną przez Niego władzę nad mechanizmami percepcji kulturowej, która pozwala Mu swoje zmysły, cielesność bez skrupułów angażować w tworzenie własnej sztuki.

PAWEŁ MATYSZEWSKI | POGRANICZE TRWANIA

Paweł Matyszewski (ur. 1984 r.) malarz, autor obiektów i instalacji. Wychował się na Podlasiu, gdzie mieszka i pracuje. Absolwent Wydziału Malarstwa, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, dyplom w 2009. Od 2014 student Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Wydziale Komunikacji Multimedialnej, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Prace prezentowane na wielu wystawach krajowych i zagranicznych (m.in. Miłość własna.

BARBARA ŁUCZKOWIAK | KOLAŻE INSTALACJE OBRAZY

Barbara Łuczkowiak Dyplom z malarstwa na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studia podyplomowe podjęła w 1980 roku na Wydziale Malarstwa w Katedrze Tkaniny w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni prof. Wojciecha Sadleya, gdzie obecnie prowadzi Pracownię Tkaniny Eksperymentalnej. W 2012 otrzymała nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego. W latach 2012–2013 była kierownikiem Katedry Tkaniny na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Uprawia malarstwo i tkaninę.

TIGRAN KHACHATRYAN

Tigran Khachatryan Urodzony w 1980 roku w Erywaniu, ormiański artysta zajmujący się sztuką wideo i performance’em. W swoich pracach podejmuje tematykę nihilistyczną, antykulturową. Zaliczany do grona ormiańskich artystów niezależnych związanych z ruchem punk. Swoje filmy określa mianem „garażowego wideo” – łączy w nich fragmenty kina klasycznego z kulturą masową, nawiązują one do zmian które zaszły w konfrontacji kapitalizmu z socjalizmem.

Pracownia Tkaniny Eksperymentalnej prof. Barbary Łuczkowiak

Wystawa prezentuje tegoroczne prace studentów prof. Barbary Łuczkowiak w Pracowni Tkaniny Eksperymentalnej na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Studenci pracowni rekrutują się z wydziałów Malarstwa, Rzeźby, Grafiki i Konserwacji z roczników II-V. Jak nazwa pracowni wskazuje, każda praca ma charakter eksperymentu, wyraża indywidualne podejście studenta do pojęcia tkaniny. Inspiracje studentów rozciągają się począwszy od pop-artu, mody, przez naturę, bajki aż po sztukę minimalistyczną.

PAWEŁ ŻAK | TRZY SŁOWA I INNE MARTWE NATURY

Paweł Żak urodził się w 1965 roku. Studiował nauki społeczne na Uniwersytecie Warszawskim (IPSiR), a także fotografię na Wydziale Komunikacji Multimedialnej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Jest artystą fotografem, członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików od 1995 roku. Ponadto wykłada fotografię – na uczelniach prywatnych od 2001 roku oraz w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego od 2011 roku. Konwencja martwej natury zaznacza się wyraźnie na tle całej twórczości Żaka.

BARBARA ŁUCZKOWIAK

Barbara Łuczkowiak otrzymała dyplom na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Malarstwa w Katedrze Tkaniny Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w Pracowni Profesora Wojciecha Sadleya. Obecnie prowadzi pracownie tkaniny eksperymentalnej w tejże uczelni. Miała 14 wystaw indywidualnych oraz brała udział w kilkudziesięciu wystawach w kraju i zagranicą.

Tomasz Milanowski | Fluktuacje

Tomasz Milanowski urodził się w 1972 roku. Ukończył studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w 1998 roku. Uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Krzysztofa Wachowiaka, poszerzony o aneks z malarstwa ściennego w pracowni adi. Edwarda Tarkowskiego. Po studiach związał się z rodzimym wydziałem, obecnie pracuje na stanowisku adiunkta. Otrzymał stypendium Pollock-Krasner Foundation w Nowym Jorku w 2013 roku. Jego malarstwo określa się poprzez gest i ekspresję oraz skłonność do posługiwania się skrótem formalnym i znakiem.

Pages