Wystawy

PAWEŁ ŻAK | TRZY SŁOWA I INNE MARTWE NATURY

Paweł Żak urodził się w 1965 roku. Studiował nauki społeczne na Uniwersytecie Warszawskim (IPSiR), a także fotografię na Wydziale Komunikacji Multimedialnej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Jest artystą fotografem, członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików od 1995 roku. Ponadto wykłada fotografię – na uczelniach prywatnych od 2001 roku oraz w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego od 2011 roku. Konwencja martwej natury zaznacza się wyraźnie na tle całej twórczości Żaka.

BARBARA ŁUCZKOWIAK

Barbara Łuczkowiak otrzymała dyplom na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Malarstwa w Katedrze Tkaniny Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w Pracowni Profesora Wojciecha Sadleya. Obecnie prowadzi pracownie tkaniny eksperymentalnej w tejże uczelni. Miała 14 wystaw indywidualnych oraz brała udział w kilkudziesięciu wystawach w kraju i zagranicą.

Tomasz Milanowski | Fluktuacje

Tomasz Milanowski urodził się w 1972 roku. Ukończył studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w 1998 roku. Uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Krzysztofa Wachowiaka, poszerzony o aneks z malarstwa ściennego w pracowni adi. Edwarda Tarkowskiego. Po studiach związał się z rodzimym wydziałem, obecnie pracuje na stanowisku adiunkta. Otrzymał stypendium Pollock-Krasner Foundation w Nowym Jorku w 2013 roku. Jego malarstwo określa się poprzez gest i ekspresję oraz skłonność do posługiwania się skrótem formalnym i znakiem.

GRZEGORZ KOZERA | TROCHĘ DZIWNY

Grzegorz Kozera (ur. 1983) należy do wyróżniającej się części młodego pokolenia polskich artystów.  W 2008 roku ukończył studia na Wydziale Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. A w 2011 roku otrzymał dyplom z wyróżnieniem rektorskim Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w Pracowni Przestrzeni Malarskiej prof. Leona Tarasewicza na Wydziale Nowych Mediów i Scenografii. Obronił także dwa aneksy do dyplomu na Wydziale Malarstwa.

ANTONI FAŁAT | ANTONIA FAŁAT I KOBIETY

Antoni Fałat urodził się w 1942 roku. Studia malarskie ukończył w 1969 roku w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w pracowni prof. Aleksandra Kobzdeja. Zaraz po studiach założył warszawską grupę Aut (Aut pictura aut nihil), której program zawierał się w haśle: „Polska figuracja, polski styl, polska egzotyka” (tak też brzmiał tytuł wystawy pokazanej w 1970 roku w warszawskiej Galerii MDM). A na początku lat 70.

JAN TARASIN | W CZYM RZECZ?

Jan Tarasin (1926-2009) – malarz, grafik, myśliciel sztuki, eseista. Klasyk współczesności już za życia. Studiował w latach 1946-1951 w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w pracowniach profesorów: Zygmunta Rudnickiego, Zbigniewa Pronaszki i Wacława Taranczewskiego oraz w pracowniach grafiki profesorów Andrzeja Jurkiewicza i Konrada Strzednickiego. Był związany pracą pedagogiczną z macierzystą uczelnią w latach 1964-1967. Od 1974 roku do emerytury wykładał w warszawskiej Akademii, a w latach 1987-1990 pełnił funkcję jej rektora, wybrany w wolnych wyborach.

TKANINA EKSPERYMENTALNA

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy prac studentów pracowni tkaniny eksperymentalnej prof. Barbary Łuczkowiak z Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W sezonie letnim Galeria Bardzo Biała udostępnia wnętrza adeptom sztuki z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Prezentowana jest wystawa prac studentów pracowni tkaniny eksperymentalnej prof. Barbary Łuczkowiak z Wydziału Malarstwa.

MAGDA MAGDZIARZ | OBSERWATOR

Magda Magdziarz (ur.08.05.1987 w Warszwie) jest studentką Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Studiowała malarstwo w latach 2007 -2013. Jej dyplom “Obserwator” powstał w pracowni malarstwa prof. Jarosława Modzelewskiego oraz pracowni tkaniny artystycznej prof. Doroty Grynczel.

Karolina Zdunek | Rzeczywistość geometrii

Karolina Zdunek reprezentuje we współczesnej sztuce polskiej pokolenie 30-latków. Studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1998-2003. Dyplom z malarstwa obroniła w pracowni prof. Krzysztofa Wachowiaka, uzupełniając go o aneks z malarstwa ściennego w pracowni adi. Edwarda Tarkowskiego. Została dość wcześnie zauważona i doceniona przez znawców za talent i dojrzałość. Co do dziś nie ulega zmianie. Proponuje intrygujący, niezwykle konsekwentny i kompletny koncept wizualny.

JAN DOBKOWSKI | KSIĘŻYC I MOJA CZEREŚNIA

Jan Dobkowski urodził się w 1942 roku w Łomży. Dyplom z malarstwa uzyskał w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni prof. Jana Cybisa w 1968 roku; studia zaczynał w pracowni prof. Juliusza Studnickiego. Samodzielną twórczość plastyczną zainicjował już w 1963 roku cyklem rysunków erotycznych oraz linorytów ilustrujących „Zwierzyniec” Apollinaire’a. Współtworzył, z Jerzym „Jurrym” Zielińskim, legendarną grupę artystyczną Neo-Neo-Neo, której powstanie datuje się na 1965 rok. Dwukrotnie prezentował swe prace na Biennale w São Paulo, w 1971 i 1981roku.

Pages