Malarz, dydaktyk. W latach 1976-81 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Pracuje jako profesor zwyczajny w Instytucie Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie, kierując Zakładem Malarstwa. Autor kilkudziesięciu wystaw indywidualnych i ponad dwustu zbiorowych. Jego prace znajdują się w kolekcjach instytucjonalnych m.in.: Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu, Galerii 72 w Chełmie, Centrum Sztuki Studio w Warszawie, Museum Modern Art Hunfeld w Niemczech.

Absolwent ASP Warszawa i Kunstakademie Dusseldorf. Obecnie profesor na Wydziale Grafiki ASP Warszawa, gdzie prowadzi Pracownię Malarstwa. Praktykuje malarstwo, rysunek, instalację, fotografię przetworzoną i film. Autor blisko setki wystaw indywidualnych oraz licznych publikacji z pogranicza teorii i krytyki sztuki, w tym 5 książek. Współzałożyciel Forum Nowych Autonomii Sztuk (forumnowychautonomiisztuk.blog.pl).