Wystawa przedstawiająca prace Jana Tarasina oraz historię ich badań, konserwacji oraz rekonstrukcji to upublicznienie dzieła konserwatorskiego stanowiącego fragment pracy habilitacyjnej dr. Moniki Jadzińskiej. Eksponowane są obiekty z krótkiego okresu twórczości artysty, w którym to eksperymentował z przestrzennością obrazu, kompozycją, techniką i materią. Szczególne miejsce wśród nich zajmują dzieła wykorzystujące w sposób niekonwencjonalny tworzywa sztuczne.
Wystawa dzieli się na trzy części – preludium prezentujące obrazy, które stanowią zapowiedź wychodzenia z płaskiej powierzchni kompozycji poprzez stosowanie mięsistej, fakturalnej substancji malarskiej, część druga z dwoma unikalnymi obiektami z elementami z tworzyw sztucznych i trzecia – pokazująca wypływające z tej idei ale inne pod względem technologicznym reliefy. Wyzwanie, jakim był proces przebadania a następnie konserwacji – restauracji, ale też wyjątkowy proces rekonstrukcji zagubionych elementów obrazów z cyklu Przedmioty policzone przedstawiono w formie dokumentacji opisowej, fotograficznej i filmowej okalającej oryginalne obrazy. 

Elwira Sztetner ukończyła studia na Wydziale Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2006). Zrealizowała dyplom z malarstwa oraz aneks z tkaniny artystycznej i rysunku. Od 2010 do 2015 pracowała w charakterze asystenta na w Pracowni Tkaniny Artystycznej na Wydziale Malarstwa. Obecnie jest asystentem Profesora ASP Tomasza Milanowskiego w Pracowni Rysunku na Wydziale Malarstwa.

STRUKTURY HOMOLOGICZNE

Elwira Sztetner

08/06/2018 - 29/06/2018

STRUKTURY HOMOLOGICZNE to projekt zrealizowany w ramach pracy doktorskiej. Tytuł został zaczerpnięty z dziedziny anatomii porównawczej. W nauce struktury homologiczne, narządy homologiczne oznaczają wspólne pochodzenie i podobieństwo organów lub ich części. Jeśli organy różnych gatunków mają wspólną genezę i podobną budowę, można zakładać, że ich funkcje są również podobne. Powołując się na analogie w anatomii mózgów wszystkich ssaków chcę zwrócić uwagę na podobieństwa w sferze doznań. Jeśli jakieś zwierzę odczuwa podobnie jak my, potrafi doznawać przyjemności i cierpienia, posiada pragnienia i potrzeby, jeśli jest świadome i samoświadome, nie można go traktować instrumentalnie.