W swoich pracach porusza temat relacji pomiędzy człowiekiem i rozumianym przez niego światem. W ciągu życia rozwijamy umiejętności pojmowania i zdobywania informacji. Narzędzia, zapiski i rytuały, które tworzymy i które nas otaczają, pozwalają uporządkować nasze obserwacje. Artystka stara się opisać rzeczywistość, w której żyjemy i funkcjonujemy każdego dnia, jako części niewyobrażalnego procesu trwającego od początku wszechświata. Tym samym próbuje przeanalizować codzienność opisywaną przez pryzmat wybranych teorii i paradygmatów naukowych, szukając w niej miejsca intuicji i uczucia. Izabella Bryzek używa różnego rodzaju technik I mediów takich jak malarstwo, instalacja, kola i wiele innych.

 

Izabella Bryzek urodziła się w 1989r. w Warszawie. W 2013r. Ukończyła Wydział Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych z Wyróżnieniem Rektorskim. Jej prace I działania można było oglądać na wystawach indywidualnych i zbiorowych między innymi w Tate Liverpool, Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, BWA w Zielonej Górze, Galerii Promocyjnej w Warszawie, Stadionie Narodowym w Warszawie.