Urodzony 5.11.1978r. w Warszawie. W 1997–2001 studia na Wydziale Rolnym warszawskiej SGGW. Gdzie uzyskał tytuł inżyniera rolnictwa. W latach 2000–2005 studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na wydziale Malarstwa. Dyplom w pracowni profesora Jarosława Modzelewskiego. Za pracę dyplomową otrzymał wyróżnienie dziekańskie oraz nagrodę,, Dyplom 2005’’- ufundowaną przez Wojewodę mazowieckiego z inicjatywy profesora Józefa Szajny i Galerii Studio. Od 2006r. pracuje w rodzimej uczelni, obecnie na stanowisku adiunkta w pracowni profesora Mariana Czapli. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i malarstwem ściennym.