Zajmuje się szeroko pojmowaną marginalnością zjawisk i zachowań z pogranicza kultury i biologii. Łączy język realizmu z abstrakcją, obrazu z obiektem.

 

Urodzony w 1984 roku, malarz, autor obiektów i instalacji. Wychował się na Podlasiu, gdzie mieszka i pracuje. Absolwent Wydziału Malarstwa, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, dyplom w 2009. Od 2014 student Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Wydziale Komunikacji Multimedialnej, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Prace prezentowane na wielu wystawach krajowych i zagranicznych.