Urodzony w 1968 r. w Bydgoszczy. W 1995 roku ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej uzyskując tytuł magistra inżyniera architekta. W latach 2003-2005 Architekt Miasta Bydgoszczy, Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Bydgoszczy. Od 1996 r. do chwili obecnej prowadzi pracownię projektową z zakresu usług urbanistycznych. W 2009 r. ukończył studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Plastycznych w Warszawie uzyskując tytuł magistra sztuki. W 2017 r. ukończył studia doktoranckie na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Obecnie przygotowuje prace doktorancką (prowadzący prof. Jarosław Modzelewski). Mieszka wraz z rodzina w Świdnicy (Przedgórze Sudeckie), Berlinie i Warszawie. Pracuje we wsi Roztoka gmina Dobromierz.