Absolwent ASP Warszawa i Kunstakademie Dusseldorf. Obecnie profesor na Wydziale Grafiki ASP Warszawa, gdzie prowadzi Pracownię Malarstwa. Praktykuje malarstwo, rysunek, instalację, fotografię przetworzoną i film. Autor blisko setki wystaw indywidualnych oraz licznych publikacji z pogranicza teorii i krytyki sztuki, w tym 5 książek. Współzałożyciel Forum Nowych Autonomii Sztuk (forumnowychautonomiisztuk.blog.pl).

Zajmuje się głównie fotografią inscenizowaną o charakterze symbolicznym. Wiele jego prac powstało przy użyciu nietypowych technik kopiowania dających w rezultacie unikatowe odbitki.

 

Paweł Żak urodził się w 1965 roku. Studiował nauki społeczne na Uniwersytecie Warszawskim (IPSiR), a także fotografię na Wydziale Komunikacji Multimedialnej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Jest artystą fotografem, członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików od 1995 roku. Ponadto wykłada fotografię – na uczelniach prywatnych od 2001 roku oraz w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego od 2011 roku.

Od lat maluje proste, banalne, bliskie dziecięcym fascynacjom, ocierające się o popkulturę tematy, ale w sposób, który oddala je od naiwności i spłaszczenia sensu. Artysta ma bez wątpienia zmysł krytyczny, jest w rozumowaniu bezkompromisowy, a w czasach minionych pozostawał, oczywiście, negatywnie usposobiony do systemu. Jest tradycyjny w rozumieniu składni malarskiej: szanuje kolor (trudno nie przyznać mu prymatu w obrazie), światło, formę, czuje dynamikę i statykę. To wszystko u niego utrzymuje idealne proporcje i stosunki, współpracuje bezbłędnie.

 

Krzysztof Wachowiak urodził się w 1949 roku w Szczecinie. Studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, dyplom obronił w 1975 roku pod kierunkiem prof. Stefana Gierowskiego. Po studiach działał w ramach grupy „Symplex S4”, która nawiązywała do polskiego koloryzmu (podziw dla Artura Nachta-Samborskiego towarzyszy mu całe życie) i unizmu Władysława Strzemińskiego. Jest nazywany prekursorem polskiego neoekspresjonizmu; podjął dialog z ekspresjonizmem przed objawieniem się neofowizmu, Neue Wilde.

 

Od lat maluje proste, banalne, bliskie dziecięcym fascynacjom, ocierające się o popkulturę tematy, ale w sposób, który oddala je od naiwności i spłaszczenia sensu. Artysta ma bez wątpienia zmysł krytyczny, jest w rozumowaniu bezkompromisowy, a w czasach minionych pozostawał, oczywiście, negatywnie usposobiony do systemu. Jest tradycyjny w rozumieniu składni malarskiej: szanuje kolor (trudno nie przyznać mu prymatu w obrazie), światło, formę, czuje dynamikę i statykę. To wszystko u niego utrzymuje idealne proporcje i stosunki, współpracuje bezbłędnie.

 

Krzysztof Wachowiak urodził się w 1949 roku w Szczecinie. Studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, dyplom obronił w 1975 roku pod kierunkiem prof. Stefana Gierowskiego. Po studiach działał w ramach grupy „Symplex S4”, która nawiązywała do polskiego koloryzmu (podziw dla Artura Nachta-Samborskiego towarzyszy mu całe życie) i unizmu Władysława Strzemińskiego. Jest nazywany prekursorem polskiego neoekspresjonizmu; podjął dialog z ekspresjonizmem przed objawieniem się neofowizmu, Neue Wilde.

 

Zajmuje się malarstwem i działaniami w obszarze sztuk wizualnych. W roku 2007 obronił dyplom na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pod kierunkiem prof. Jarosława Modzelewskiego. Laureat Programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska” (2011). Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2015). Finalista IX edycji konkursu im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu(2009), finalista konkursu Rybie Oko VII w Bałtyckiej Galerii Sztuki (2013), finalista konkursu Showdown VII Saatchi Online (2008). Współtwórca interdyscyplinarnych projektów takich jak „Fontainebleau” (CSW Zamek Ujazdowski, 2009), „Legenda” (Galeria Studio, 2012), „Nowe Ziemie” (Museum Junge Kunst, Frankfurt nad Odrą, 2015). Obecnie pracuje jako asystent na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni prof. Antoniego Starowieyskiego.

 

Urodzony w 1983 roku w Londynie, mieszka i pracuje w Warszawie.

Zajmuje się malarstwem i działaniami w obszarze sztuk wizualnych. W roku 2007 obronił dyplom na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pod kierunkiem prof. Jarosława Modzelewskiego. Laureat Programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska” (2011). Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2015). Finalista IX edycji konkursu im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu(2009), finalista konkursu Rybie Oko VII w Bałtyckiej Galerii Sztuki (2013), finalista konkursu Showdown VII Saatchi Online (2008). Współtwórca interdyscyplinarnych projektów takich jak „Fontainebleau” (CSW Zamek Ujazdowski, 2009), „Legenda” (Galeria Studio, 2012), „Nowe Ziemie” (Museum Junge Kunst, Frankfurt nad Odrą, 2015). Obecnie pracuje jako asystent na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni prof. Antoniego Starowieyskiego.

 

Urodzony w 1983 roku w Londynie, mieszka i pracuje w Warszawie.

Zajmuje się malarstwem i działaniami w obszarze sztuk wizualnych. W roku 2007 obronił dyplom na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pod kierunkiem prof. Jarosława Modzelewskiego. Laureat Programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska” (2011). Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2015). Finalista IX edycji konkursu im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu(2009), finalista konkursu Rybie Oko VII w Bałtyckiej Galerii Sztuki (2013), finalista konkursu Showdown VII Saatchi Online (2008). Współtwórca interdyscyplinarnych projektów takich jak „Fontainebleau” (CSW Zamek Ujazdowski, 2009), „Legenda” (Galeria Studio, 2012), „Nowe Ziemie” (Museum Junge Kunst, Frankfurt nad Odrą, 2015). Obecnie pracuje jako asystent na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni prof. Antoniego Starowieyskiego.

 

Urodzony w 1983 roku w Londynie, mieszka i pracuje w Warszawie.

Ur. 1958.  Studia na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie w latach 1984-1989. Dyplom w pracowni prof. Tadeusza Dominika. Od 1990 roku pracuje na macierzystym Wydziale, od 1996 na stanowisku adiunkta. Uprawia malarstwo, rysunek i grafikę.

Urodzona w 1983 roku, mieszka i pracuje w Warszawie. W latach 2002-2008 studiowała na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom zrobiła w 2012 roku w pracowni malarstwa prof. Stanisława Baja, aneks w pracowni tkaniny eksperymentalnej prof. Barbary Łuczkowiak. W 2011 roku studiowała na Wydziale Malarstwa Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Antwerpii. Została także finalistką konkursu o Nagrodę Artystyczną Siemensa 2012 oraz laureatką Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch 2012 oraz Nagrody Inicjatywy ENTRY 2013.

Zajmuje się szeroko pojmowaną marginalnością zjawisk i zachowań z pogranicza kultury i biologii. Łączy język realizmu z abstrakcją, obrazu z obiektem.

 

Urodzony w 1984 roku, malarz, autor obiektów i instalacji. Wychował się na Podlasiu, gdzie mieszka i pracuje. Absolwent Wydziału Malarstwa, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, dyplom w 2009. Od 2014 student Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Wydziale Komunikacji Multimedialnej, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Prace prezentowane na wielu wystawach krajowych i zagranicznych.