„Czym jest tytułowy Transform? W dosłownym tłumaczeniu przemianą, a może, co wydaje mi się jeszcze trafniejszym określeniem – przeistaczaniem. […] Mikołaj Dziekański to malarz trawiony potrzebą redefiniowania utrwalonych symboli i znaków. Z przekorą oddaje się pasji nadawania nowego znaczenia przedmiotom zużytym i utrwalonym motywom. Efektem tych zmagań są często wielkiej urody prace powstałe z odzyskanych materiałów. Ten recycling artystyczny budzi mój szczery podziw i z radością oglądam kolejne powstałe w tym procesie dzieła.”

prof. ASP Tomasz Milanowski, kurator Galerii Bardzo Białej

wernisaż 6.12.2017 godz. 18.00
wystawa 7.12 – 4.01.2018