Wierzę w:

Performance :
(29.10.16_19.00)
Adaś Pies
Michał Rutz

Artyści :
Krystian Batyjewski
Paulina Buźniak
Marcin Chomicki
Bartek Jarmoliński
Dorota Kidziak
Sebastian Krok
Sasa Lubińska
Kinga Michalska
Paulina Penc
Maciej Rauch
Michał Rutz
Simpson
Iwona TM
Mateusz Zgirski

Zakreśl poprawna odpowiedź:

A) „Jeżeli jedna osoba ma jakieś urojenia nazywamy to szaleństwem. Jeżeli wiele osób cierpi na to samo urojenie, nazywamy to religią.” Robert Pirsig

B) „Religia jest doświadczeniem misterium, które realizuje się, gdy człowiek otwiera się dla wrażeń rzeczywistości wiecznych, które objawiają się na drodze doczesności. […] To sfera, w której człowiek spotyka się z tajemniczą rzeczywistością (misterium tremendum) poznawaną w przeżyciu emocjonalnym (sensus numinosum).” Rudolf Otto

C) „Religia to system symboli, kształtujących mocne, wszechobejmujące, trwałe nastroje i motywacje, za pośrednictwem najogólniejszego ładu istnienia, którym nadano status takiej faktyczności, że nastroje te i motywacje wydają się osobliwie rzeczywiste.” Clifford Geertz

D) „Przez religię rozumiem system ujmujący stosunek świata przyrodzonego do nadprzyrodzonego.” Feliks Koneczny

E) „Religia jest fantastycznym odzwierciedleniem w ludzkich głowach tych sił zewnętrznych, które rządzą codziennym bytem ludzi; odzwierciedleniem, w którym siły ziemskie przybierają postać sił nadziemskich.” Friedrich Engels

Kurator:
Agnieszka Zgirska